direccion@reprografianoroeste.com 981 133 022

Material de oficina

Poñemos a túa disposición un amplo catálogo de material de oficina.
PUBLICACIÓNS
Se precisas facer unha publicación dun libro, revista… ofrecemos un servizo de publicación; dende a
xesitón do ISBN e Depósito Legal ata a propia impresión da publicación.
SELOS DE CAUCHO, ACABADOS, DIXITALIZACIÓN…
Dispoñemos de plantillas para ver os diferentes tamaños de selos. Hai diferentes opcións: manuais,
automáticos, monocolor, multicolor, de bolígrafo…

Ofertamos tamén diferentes tipos de acabados para os teus traballos: plastificados e laminados brillo
e mate, montaxe en cartón pluma e PVC, enmarcados, montaxe de lienzo sobre bastidor…

Dixitalizamos documentos en pequeno e gran formato, en diferentes tipos de arquivos: .pdf, .jpg, .tiff