direccion@reprografianoroeste.com 981 133 022

Publicidade, eventos e merchandising

Tes previsto organizar un congreso ou evento? Dende material impreso: tarxetas, flyers, trípticos
cartelería en pequeno e gran formato, identificadores… ata material de regalo publicitario:
bolígrafos, camisetas, gorras, prendedores, carpetas, bloc de papel, bloc de notas,
talonarios autocopiativos, flycut, tarxeta pendrive, expositor para pósters, dispensador en cartón,
mostrador para stand, roll up, bandeiras, señalización, imáns, bolsas reciclabes, lata publicitaria,
tótem carton… todo o que te poidas imaxinar para completar a publicidade que precisas.